شهر خود را با معرفی مراکز
درمانی و پزشکی رونق ببخشید

با معرفی پزشکان و سایر مراکز درمانی شهر خود در سامانه دکتردکتر
این امکان را فراهم کنید که مخاطبان بیشتری از سراسر کشور
با مراکز درمانی و سلامت شهر شما آشنا شوند.

مشخصات مرکز درمانی را وارد کنید

*
استان و شهر

کارشناسان ما در اسرع وقت پیگیری های لازم را انجام خواهند داد.

دریافت نوبت اینترنتی از پزشکان معرفی شده

دکتردکتر در نظر دارد در سریع‌ترین زمان پزشکان معرفی شده شما را
به سامانه نوبت‌دهی اینترنتی اضافه کرده تا تمامی بیماران در سراسر
کشور از پزشک پیشنهادی شما نوبت دریافت کنند.

دکتردکتر؛ مرجع سلامت و پزشکی کشور

اطلاعات مربوط به تمامی مراکز درمانی را نگه داری و بررسی می‌کند
که هم‌میهنان عزیزمان در سراسر کشور بتوانند اطلاعات کافی
از مراکز درمانی شهر و استان مورد نظر را کسب کنند.

هم پزشک خوب خود را وارد جامعه مدرن کنید.

و هم پزشک خوب خود را به بیماران آینده هدیه کنید.