دکتر آیدین باغبانی اسکوئی

عمومی
0 نفر
دکتر آیدین باغبانی اسکوئی https://old.drdr.ir/doctor/9424/دکتر-آیدین-باغبانی-اسکوئی/ https://old.drdr.ir/doctor/9424/دکتر-آیدین-باغبانی-اسکوئی/ 167683 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی مطب 1 : شهرک باغمیشه، میدان ارغوان، درمانگاه آذر آبادگان مطب 2 : خیابان ولیعصر شرقی، خیابان تختی، اول خیابان استاندارد
آیا از قبل توسط دکتر آیدین باغبانی اسکوئی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر آیدین باغبانی اسکوئی
45 دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر آیدین باغبانی اسکوئی

تبریز - مطب 1 : شهرک باغمیشه، میدان ارغوان، درمانگاه آذر آبادگان مطب 2 : خیابان ولیعصر شرقی، خیابان تختی، اول خیابان استاندارد
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط