دکتر آزمایشگاه مرکزی یزد

دکتر آزمایشگاه مرکزی یزد https://old.drdr.ir/doctor/890/آزمایشگاه-مرکزی-یزد/ https://old.drdr.ir/doctor/890/آزمایشگاه-مرکزی-یزد/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد خیابان طالقانی - نرسیده به چهار راه مهدیه - آزمایشگاه مرکزی یزد
Rated 3.5 / 5 based on 16 reviews.
آیا از قبل توسط آزمایشگاه مرکزی یزد ویزیت شده اید؟
اطلاعات آزمایشگاه مرکزی یزد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

یزد - خیابان طالقانی - نرسیده به چهار راه مهدیه - آزمایشگاه مرکزی یزد
تلفن مرکز
0353XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
8 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی(خاص)
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
صداوسیما
پزشکان مرتبط