آزمایشگاه بهار و سونوگرافی دکتر صالحی

عمومی عمومی
14 نفر
دکتر نوبت سونوگرافی
آزمایشگاه بهار و سونوگرافی دکتر صالحی https://old.drdr.ir/doctor/6584/آزمایشگاه-بهار-و-سونوگرافی-دکتر-صالحی/ https://old.drdr.ir/doctor/6584/آزمایشگاه-بهار-و-سونوگرافی-دکتر-صالحی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد خیابان کاشانی - جنب پاساژ شهاب - کوچه قریشی - انتهای کوچه
Rated 3.64 / 5 based on 14 reviews.
آیا از قبل توسط آزمایشگاه بهار و سونوگرافی دکتر صالحی ویزیت شده اید؟
اطلاعات آزمایشگاه بهار و سونوگرافی دکتر صالحی
45 دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

یزد - خیابان کاشانی - جنب پاساژ شهاب - کوچه قریشی - انتهای کوچه
تلفن مرکز
0353XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
بیمه های طرف قرارداد
12 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
بانک صادرات
بانک سپه
خدمات درمانی(روستاییان)
بانک ملی (بازنشستگان)
بانک ملی (کارمندان)
بیمه سینا
پزشکان مرتبط