درمانگاه موقوفه گودرز

درمانگاه موقوفه گودرز

داخلی، اعصاب، زنان و چشم
درمانگاه موقوفه گودرز https://old.drdr.ir/doctor/64462/درمانگاه-موقوفه-گودرز/ https://old.drdr.ir/doctor/64462/درمانگاه-موقوفه-گودرز/ http://drdr.ir/images/site/درمانگاه-موقوفه-گودرز-64462.jpg http://drdr.ir/images/site/درمانگاه-موقوفه-گودرز-64462.jpg
یزد یزد خیابان سلمان فارسی، کوچه بیمارستان گودرز، درمانگاه موقوفه خیریه گودرز
آیا از قبل توسط درمانگاه موقوفه گودرز ویزیت شده اید؟
اطلاعات درمانگاه موقوفه گودرز
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

یزد - خیابان سلمان فارسی، کوچه بیمارستان گودرز، درمانگاه موقوفه خیریه گودرز
تلفن مرکز
0353XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط