بیمارستان چشم پزشکی نگاه

بیمارستان چشم پزشکی نگاه https://old.drdr.ir/doctor/61850/بیمارستان-چشم-پزشکی-نگاه/ https://old.drdr.ir/doctor/61850/بیمارستان-چشم-پزشکی-نگاه/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان شریعتی، سه راه ضرابخانه، خیابان گل نبی(کتابی)، شماره 3
آیا از قبل توسط بیمارستان چشم پزشکی نگاه ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان چشم پزشکی نگاه
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

تهران - خیابان شریعتی، سه راه ضرابخانه، خیابان گل نبی(کتابی)، شماره 3
تلفن مرکز
0212XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط