دکتر پلی کلینیک تخصصی امام خمینی نایین

متخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)
1 نفر
دکتر پلی کلینیک تخصصی امام خمینی نایین https://old.drdr.ir/doctor/59911/دکتر-پلی-کلینیک-تخصصی-امام-خمینی-نایین/ https://old.drdr.ir/doctor/59911/دکتر-پلی-کلینیک-تخصصی-امام-خمینی-نایین/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان خیابان امام خمینی
Rated 3 / 5 based on 1 reviews.
آیا از قبل توسط دکتر پلی کلینیک تخصصی امام خمینی نایین ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر پلی کلینیک تخصصی امام خمینی نایین
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر پلی کلینیک تخصصی امام خمینی نایین

نایین - خیابان امام خمینی
تلفن مرکز
0313XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط