دکتر بیمارستان امام رضا(ع) لارستان

دکتر بیمارستان امام رضا(ع) لارستان https://old.drdr.ir/doctor/58682/بیمارستان-امام-رضا-لارستان/ https://old.drdr.ir/doctor/58682/بیمارستان-امام-رضا-لارستان/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس ابتدای بزرگراه دکتر دادمان، بیمارستان امام رضا (ع) لارستان
آیا از قبل توسط بیمارستان امام رضا(ع) لارستان ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان امام رضا(ع) لارستان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

لار - ابتدای بزرگراه دکتر دادمان، بیمارستان امام رضا (ع) لارستان
تلفن مرکز
۰۷۱۵XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط