دکتر غلامرضا دقیقی

دکترا پزشکی فیزیکی و توانبخشی
دکتر غلامرضا دقیقی https://old.drdr.ir/doctor/55378/دکتر-غلامرضا-دقیقی/ https://old.drdr.ir/doctor/55378/دکتر-غلامرضا-دقیقی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان نادری شرقی، بعد از چهارراه ادهم، جنب داروخانه دکتر گرگ زاده، روبروی رادیولوژی دکتر اردشیرزاده، طبقه همکف
آیا از قبل توسط دکتر غلامرضا دقیقی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر غلامرضا دقیقی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر غلامرضا دقیقی

اهواز - نادری شرقی، بعد از چهارراه ادهم، جنب داروخانه دکتر گرگ زاده، روبروی رادیولوژی دکتر اردشیرزاده، طبقه همکف
تلفن مرکز
0613XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط