دکتر ابراهیم خوش نما

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
دکتر ابراهیم خوش نما https://old.drdr.ir/doctor/55079/دکتر-ابراهیم-خوش-نما/ https://old.drdr.ir/doctor/55079/دکتر-ابراهیم-خوش-نما/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان قارن، ساختمان پزشکی قو
آیا از قبل توسط دکتر ابراهیم خوش نما ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر ابراهیم خوش نما
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر ابراهیم خوش نما

ساری - خیابان قارن، ساختمان پزشکی قو
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط