کژال فتحی زاده

کارشناس پزشکی فیزیکی و توانبخشی
کژال فتحی زاده https://old.drdr.ir/doctor/55004/دکتر-کژال-فتحی-زاده/ https://old.drdr.ir/doctor/55004/دکتر-کژال-فتحی-زاده/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کردستان کردستان خیابان فردوسی، روبروی سینما بهمن، مجتمع سروش
آیا از قبل توسط کژال فتحی زاده ویزیت شده اید؟
اطلاعات کژال فتحی زاده
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب کژال فتحی زاده

سنندج - خیابان فردوسی، روبروی سینما بهمن، مجتمع سروش
تلفن مرکز
0873XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط