صدیقه قنبری

کارشناس پزشکی فیزیکی و توانبخشی
صدیقه قنبری https://old.drdr.ir/doctor/55002/دکتر-صدیقه-قنبری/ https://old.drdr.ir/doctor/55002/دکتر-صدیقه-قنبری/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کرمانشاه کرمانشاه بیمارستان طالقانی بخش فیزیوتراپی
آیا از قبل توسط صدیقه قنبری ویزیت شده اید؟
اطلاعات صدیقه قنبری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب صدیقه قنبری

کرمانشاه - بیمارستان طالقانی بخش فیزیوتراپی
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط