محمد پوراعتضاد

کارشناس پزشکی فیزیکی و توانبخشی
محمد پوراعتضاد https://old.drdr.ir/doctor/54834/دکتر-محمد-پوراعتضاد/ https://old.drdr.ir/doctor/54834/دکتر-محمد-پوراعتضاد/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان کیانپارس، نبش میهن غربی، برج پزشکی تخصصی اهواز، طبقه ششم، کلینیک تخصصی فیزیوتراپی آتیه
آیا از قبل توسط محمد پوراعتضاد ویزیت شده اید؟
اطلاعات محمد پوراعتضاد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب محمد پوراعتضاد

اهواز - کیانپارس، نبش میهن غربی، برج پزشکی تخصصی اهواز، طبقه ششم، کلینیک تخصصی فیزیوتراپی آتیه
تلفن مرکز
0614XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط