مرجان کریمیان

کارشناس پزشکی فیزیکی و توانبخشی
مرجان کریمیان https://old.drdr.ir/doctor/54825/دکتر-مرجان-کریمیان/ https://old.drdr.ir/doctor/54825/دکتر-مرجان-کریمیان/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
هرمزگان هرمزگان خیابان مرادی، چهارراه فاطمیه، مجتمع کیمیا، طبقه دوم، فیزیوتراپی کریمیان
آیا از قبل توسط مرجان کریمیان ویزیت شده اید؟
اطلاعات مرجان کریمیان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب مرجان کریمیان

بندرعباس - خیابان مرادی، چهارراه فاطمیه، مجتمع کیمیا، طبقه دوم، فیزیوتراپی کریمیان
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط