شکراله گوران اوریمی

کارشناس پزشکی فیزیکی و توانبخشی
شکراله گوران اوریمی https://old.drdr.ir/doctor/54795/دکتر-شکراله-گوران-اوریمی/ https://old.drdr.ir/doctor/54795/دکتر-شکراله-گوران-اوریمی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران درمانگاه فرهنگیان، ابتدای مهدی آباد
آیا از قبل توسط شکراله گوران اوریمی ویزیت شده اید؟
اطلاعات شکراله گوران اوریمی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب شکراله گوران اوریمی

ساری - درمانگاه فرهنگیان، ابتدای مهدی آباد
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط