دکتر مرکز فیزیوتراپی هرمز

دکتر مرکز فیزیوتراپی هرمز https://old.drdr.ir/doctor/54791/دکتر-مرکز-فیزیوتراپی-هرمز/ https://old.drdr.ir/doctor/54791/دکتر-مرکز-فیزیوتراپی-هرمز/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
هرمزگان هرمزگان بلوارجمال الدین اسدآبادی، داخل کوچه بینش 2
آیا از قبل توسط دکتر مرکز فیزیوتراپی هرمز ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مرکز فیزیوتراپی هرمز
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر مرکز فیزیوتراپی هرمز

بندرعباس - بلوارجمال الدین اسدآبادی، داخل کوچه بینش 2
تلفن مرکز
0763XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط