مانا احمدی

کارشناس پزشکی فیزیکی و توانبخشی
مانا احمدی https://old.drdr.ir/doctor/54777/دکتر-مانا-احمدی/ https://old.drdr.ir/doctor/54777/دکتر-مانا-احمدی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان زیتون کارمندی، خیابان حجت، نبش زمزم، فیزیوتراپی آفتاب
آیا از قبل توسط مانا احمدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مانا احمدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب مانا احمدی

اهواز - زیتون کارمندی، خیابان حجت، نبش زمزم، فیزیوتراپی آفتاب
تلفن مرکز
0611XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط