محمدحسین خباز کبابی

کارشناس پزشکی فیزیکی و توانبخشی
محمدحسین خباز کبابی https://old.drdr.ir/doctor/54776/دکتر-محمدحسین-خباز-کبابی/ https://old.drdr.ir/doctor/54776/دکتر-محمدحسین-خباز-کبابی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان رضوی خراسان رضوی بلوار وکیل آباد، نرسیده به وکیل آباد 21(قبل ازپل سید رضی)، فیزیو تراپی مهرگان
آیا از قبل توسط محمدحسین خباز کبابی ویزیت شده اید؟
اطلاعات محمدحسین خباز کبابی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب محمدحسین خباز کبابی

مشهد - بلوار وکیل آباد، نرسیده به وکیل آباد 21(قبل ازپل سید رضی)، فیزیو تراپی مهرگان
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط