بهنوش فاروقی

کارشناس پزشکی فیزیکی و توانبخشی
بهنوش فاروقی https://old.drdr.ir/doctor/54769/دکتر-بهنوش-فاروقی/ https://old.drdr.ir/doctor/54769/دکتر-بهنوش-فاروقی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کردستان کردستان خیابان فلسطین، ساختمان 407 پزشکان فیزیوتراپی
آیا از قبل توسط بهنوش فاروقی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بهنوش فاروقی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب بهنوش فاروقی

سنندج - خیابان فلسطین، ساختمان 407 پزشکان فیزیوتراپی
تلفن مرکز
0873XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط