حکمت فخیمی

کارشناس پزشکی فیزیکی و توانبخشی
حکمت فخیمی https://old.drdr.ir/doctor/54758/دکتر-حکمت-فخیمی/ https://old.drdr.ir/doctor/54758/دکتر-حکمت-فخیمی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کردستان کردستان خیابان پاسداران، کوچه یغموری، ساختمان پارس
آیا از قبل توسط حکمت فخیمی ویزیت شده اید؟
اطلاعات حکمت فخیمی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب حکمت فخیمی

سنندج - خیابان پاسداران، کوچه یغموری، ساختمان پارس
تلفن مرکز
0873XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط