نوشین افتخاری

کارشناس پزشکی فیزیکی و توانبخشی
نوشین افتخاری https://old.drdr.ir/doctor/54757/دکتر-نوشین-افتخاری/ https://old.drdr.ir/doctor/54757/دکتر-نوشین-افتخاری/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کرمانشاه کرمانشاه فرهنگیان، فاز 1، چهارراه شهید فهمیده، نبش چهارراه، فیزیوتراپی جاوید
آیا از قبل توسط نوشین افتخاری ویزیت شده اید؟
اطلاعات نوشین افتخاری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب نوشین افتخاری

کرمانشاه - فرهنگیان، فاز 1، چهارراه شهید فهمیده، نبش چهارراه، فیزیوتراپی جاوید
تلفن مرکز
0833XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط