کیوان مام لی

کارشناس پزشکی فیزیکی و توانبخشی
کیوان مام لی https://old.drdr.ir/doctor/54755/دکتر-کیوان-مام-لی/ https://old.drdr.ir/doctor/54755/دکتر-کیوان-مام-لی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کردستان کردستان خیابان پاسداران، کوچه نیکان، ساختمان نیکان
آیا از قبل توسط کیوان مام لی ویزیت شده اید؟
اطلاعات کیوان مام لی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب کیوان مام لی

سنندج - خیابان پاسداران، کوچه نیکان، ساختمان نیکان
تلفن مرکز
0873XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط