جلیل مارابی

کارشناس پزشکی فیزیکی و توانبخشی
جلیل مارابی https://old.drdr.ir/doctor/54753/دکتر-جلیل-مارابی/ https://old.drdr.ir/doctor/54753/دکتر-جلیل-مارابی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کردستان کردستان ابتدای خیابان آبیدر، روبروی داروخانه سینا، ساختمان پزشکان آبیدر، فیزیوتراپی بهبود
آیا از قبل توسط جلیل مارابی ویزیت شده اید؟
اطلاعات جلیل مارابی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب جلیل مارابی

سنندج - ابتدای خیابان آبیدر، روبروی داروخانه سینا، ساختمان پزشکان آبیدر، فیزیوتراپی بهبود
تلفن مرکز
0873XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط