عاطفه نصیری آبندانسری

کارشناس پزشکی فیزیکی و توانبخشی
عاطفه نصیری آبندانسری https://old.drdr.ir/doctor/54752/دکتر-عاطفه-نصیری-آبندانسری/ https://old.drdr.ir/doctor/54752/دکتر-عاطفه-نصیری-آبندانسری/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان ملا مجدالدین، اداره بهزیستی شهرستان ساری
آیا از قبل توسط عاطفه نصیری آبندانسری ویزیت شده اید؟
اطلاعات عاطفه نصیری آبندانسری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب عاطفه نصیری آبندانسری

ساری - خیابان ملا مجدالدین، اداره بهزیستی شهرستان ساری
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط