دکتر سیدابوالفضل پورتوانائی

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
دکتر سیدابوالفضل پورتوانائی https://old.drdr.ir/doctor/54670/دکتر-سیدابوالفضل-پورتوانائی/ https://old.drdr.ir/doctor/54670/دکتر-سیدابوالفضل-پورتوانائی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان رضوی خراسان رضوی خیابان مفتح 14 (ابوریحان11)، مقابل بیمارستان شهیدهاشمی نژاد، ساختمان پزشکان اندیشه
آیا از قبل توسط دکتر سیدابوالفضل پورتوانائی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سیدابوالفضل پورتوانائی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر سیدابوالفضل پورتوانائی

مشهد - خیابان مفتح 14 (ابوریحان11)، مقابل بیمارستان شهیدهاشمی نژاد، ساختمان پزشکان اندیشه
تلفن مرکز
0513XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط