دکتر حسام عسگری زاده

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
دکتر حسام عسگری زاده https://old.drdr.ir/doctor/51901/دکتر-حسام-عسگری-زاده/ https://old.drdr.ir/doctor/51901/دکتر-حسام-عسگری-زاده/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
قم قم خیابان مولوی، بیمارستان آیت الله گلپایگانی قم
آیا از قبل توسط دکتر حسام عسگری زاده ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر حسام عسگری زاده
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر حسام عسگری زاده

قم - خیابان مولوی، بیمارستان آیت الله گلپایگانی قم
تلفن مرکز
0253XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط