دکتر وحید گنجه ای فر

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
دکتر وحید گنجه ای فر https://old.drdr.ir/doctor/51716/دکتر-وحید-گنجه-ای-فر/ https://old.drdr.ir/doctor/51716/دکتر-وحید-گنجه-ای-فر/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان رضوی خراسان رضوی احمد آباد، عارف 2، روبروی MRI عارف
آیا از قبل توسط دکتر وحید گنجه ای فر ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر وحید گنجه ای فر
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر وحید گنجه ای فر

مشهد - احمد آباد، عارف 2، روبروی MRI عارف
پزشکان مرتبط