دکتر فیزیوتراپی نوروزی

سایر سایر
دکتر فیزیوتراپی نوروزی https://old.drdr.ir/doctor/51158/دکتر-فیزیوتراپی-نوروزی/ https://old.drdr.ir/doctor/51158/دکتر-فیزیوتراپی-نوروزی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
البرز البرز هفت تیر، روبروی ساختمان بورس، ساختمان یاس، طبقه ی اول
آیا از قبل توسط دکتر فیزیوتراپی نوروزی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر فیزیوتراپی نوروزی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر فیزیوتراپی نوروزی

کرج - هفت تیر، روبروی ساختمان بورس، ساختمان یاس، طبقه ی اول
تلفن مرکز
0263XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط