دکتر فیزیوتراپی بیمارستان امام حسن (ع)

سایر سایر
دکتر فیزیوتراپی بیمارستان امام حسن (ع) https://old.drdr.ir/doctor/51141/دکتر-فیزیوتراپی-بیمارستان-امام-حسن/ https://old.drdr.ir/doctor/51141/دکتر-فیزیوتراپی-بیمارستان-امام-حسن/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
البرز البرز نظرآباد، خیابان مطهری، بیمارستان امام مجتبی ( ع )
آیا از قبل توسط دکتر فیزیوتراپی بیمارستان امام حسن (ع) ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر فیزیوتراپی بیمارستان امام حسن (ع)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر فیزیوتراپی بیمارستان امام حسن (ع)

کرج - نظرآباد، خیابان مطهری، بیمارستان امام مجتبی ( ع )
تلفن مرکز
0264XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط