دکتر رادیولوژی و سونوگرافی رسالت

سایر سایر
دکتر رادیولوژی و سونوگرافی رسالت https://old.drdr.ir/doctor/51087/دکتر-رادیولوژی-سونوگرافی-رسالت/ https://old.drdr.ir/doctor/51087/دکتر-رادیولوژی-سونوگرافی-رسالت/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
البرز البرز فردیس، فلکه پنجم، خیابان شاه آبادی
آیا از قبل توسط دکتر رادیولوژی و سونوگرافی رسالت ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر رادیولوژی و سونوگرافی رسالت
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر رادیولوژی و سونوگرافی رسالت

کرج - فردیس، فلکه پنجم، خیابان شاه آبادی
تلفن مرکز
0263XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط