دکتر رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه شبانه روزی فرسام

سایر سایر
1 نفر
دکتر رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه شبانه روزی فرسام https://old.drdr.ir/doctor/51069/دکتر-رادیولوژی-سونوگرافی-درمانگاه-شبانه-روزی-فرسام/ https://old.drdr.ir/doctor/51069/دکتر-رادیولوژی-سونوگرافی-درمانگاه-شبانه-روزی-فرسام/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
البرز البرز باغستان غربی، خیابان بوستان 14، مرکز پزشکی فرسام، طبقه اول 34239333
Rated 5 / 5 based on 1 reviews.
آیا از قبل توسط دکتر رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه شبانه روزی فرسام ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه شبانه روزی فرسام
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه شبانه روزی فرسام

کرج - باغستان غربی، خیابان بوستان 14، مرکز پزشکی فرسام، طبقه اول 34239333
تلفن مرکز
0263XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط