دکتر ایرج حبیبی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
دکتر ایرج حبیبی https://old.drdr.ir/doctor/51063/دکتر-ایرج-حبیبی/ https://old.drdr.ir/doctor/51063/دکتر-ایرج-حبیبی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
البرز البرز آزادگان، طالقانی شمالی، خیابان رجبی
آیا از قبل توسط دکتر ایرج حبیبی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر ایرج حبیبی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر ایرج حبیبی

کرج - آزادگان، طالقانی شمالی، خیابان رجبی
تلفن مرکز
0263XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط