دکتر فرید کرمی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
دکتر فرید کرمی https://old.drdr.ir/doctor/51060/دکتر-فرید-کرمی/ https://old.drdr.ir/doctor/51060/دکتر-فرید-کرمی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
البرز البرز چهارراه طالقانی، پشت برج طالقانی، کوچه یادگاری، آزمایشگاه پاتوبیولوژی دی
آیا از قبل توسط دکتر فرید کرمی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر فرید کرمی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر فرید کرمی

کرج - چهارراه طالقانی، پشت برج طالقانی، کوچه یادگاری، آزمایشگاه پاتوبیولوژی دی
تلفن مرکز
0263XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط