دکتر مرکز پزشکی نوروزی

عمومی عمومی
دکتر مرکز پزشکی نوروزی https://old.drdr.ir/doctor/51020/دکتر-مرکز-پزشکی-نوروزی/ https://old.drdr.ir/doctor/51020/دکتر-مرکز-پزشکی-نوروزی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
البرز البرز 45 متری گلشهر، روبروی خیابان درختی، مجتمع تجاری گلستان
آیا از قبل توسط دکتر مرکز پزشکی نوروزی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مرکز پزشکی نوروزی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر مرکز پزشکی نوروزی

کرج - 45 متری گلشهر، روبروی خیابان درختی، مجتمع تجاری گلستان
تلفن مرکز
0263XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط