دکتر احمد رستمی راد

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
دکتر احمد رستمی راد https://old.drdr.ir/doctor/50626/دکتر-احمد-رستمی-راد/ https://old.drdr.ir/doctor/50626/دکتر-احمد-رستمی-راد/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان گلسرخی، ساختمان پزشکان
آیا از قبل توسط دکتر احمد رستمی راد ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر احمد رستمی راد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر احمد رستمی راد

چالوس - خیابان گلسرخی، ساختمان پزشکان
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط