دکتر سینا اسلامی مقدم

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
دکتر سینا اسلامی مقدم https://old.drdr.ir/doctor/50565/دکتر-سینا-اسلامی-مقدم/ https://old.drdr.ir/doctor/50565/دکتر-سینا-اسلامی-مقدم/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان امام خمینی، روبروی شبکه بهداشت، مجتمع پزشکان مرکزی
آیا از قبل توسط دکتر سینا اسلامی مقدم ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سینا اسلامی مقدم
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر سینا اسلامی مقدم

چالوس - خیابان امام خمینی، روبروی شبکه بهداشت، مجتمع پزشکان مرکزی
تلفن مرکز
0115XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط