کلینیک فیزیوتراپی زند

 
کلینیک فیزیوتراپی زند https://old.drdr.ir/doctor/47901/کلینیک-فیزیوتراپی-زند/ https://old.drdr.ir/doctor/47901/کلینیک-فیزیوتراپی-زند/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کرمانشاه کرمانشاه پارکینگ شهرداری، مجتمع پزشکی اجلالیه، طبقه دوم
آیا از قبل توسط کلینیک فیزیوتراپی زند ویزیت شده اید؟
اطلاعات کلینیک فیزیوتراپی زند
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

کرمانشاه - پارکینگ شهرداری، مجتمع پزشکی اجلالیه، طبقه دوم
تلفن مرکز
0833XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط