مرکز چشم پزشکی بینا

 
مرکز چشم پزشکی بینا https://old.drdr.ir/doctor/47879/مرکز-چشم-پزشکی-بینا/ https://old.drdr.ir/doctor/47879/مرکز-چشم-پزشکی-بینا/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
قزوین قزوین خیابان فردوسی
آیا از قبل توسط مرکز چشم پزشکی بینا ویزیت شده اید؟
اطلاعات مرکز چشم پزشکی بینا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

قزوین - خیابان فردوسی
تلفن مرکز
0283XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط