مرکز تصویر برداری رضا (مرکز MRI سمنان )

 
مرکز تصویر برداری رضا (مرکز MRI سمنان ) https://old.drdr.ir/doctor/47858/مرکز-تصویر-برداری-رضا-‌مرکز-MRI-سمنان-‌/ https://old.drdr.ir/doctor/47858/مرکز-تصویر-برداری-رضا-‌مرکز-MRI-سمنان-‌/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
سمنان سمنان میدان امام علی (ع)
آیا از قبل توسط مرکز تصویر برداری رضا (مرکز MRI سمنان ) ویزیت شده اید؟
اطلاعات مرکز تصویر برداری رضا (مرکز MRI سمنان )
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

سمنان - میدان امام علی (ع)
تلفن مرکز
0233XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط