مرکز تصویربرداری مریم صفری

 
مرکز تصویربرداری مریم صفری https://old.drdr.ir/doctor/47842/مرکز-تصویربرداری-مریم-صفری/ https://old.drdr.ir/doctor/47842/مرکز-تصویربرداری-مریم-صفری/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
ایلام ایلام خیابان سعدی جنوبی
آیا از قبل توسط مرکز تصویربرداری مریم صفری ویزیت شده اید؟
اطلاعات مرکز تصویربرداری مریم صفری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

ایلام - خیابان سعدی جنوبی
تلفن مرکز
0843XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط