فیزیوتراپی شهریار

 
فیزیوتراپی شهریار https://old.drdr.ir/doctor/47772/فیزیوتراپی-شهریار/ https://old.drdr.ir/doctor/47772/فیزیوتراپی-شهریار/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
لرستان لرستان حافظ شمالی، کوچه خوبان، ساختمان پزشکان حافظ
آیا از قبل توسط فیزیوتراپی شهریار ویزیت شده اید؟
اطلاعات فیزیوتراپی شهریار
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بروجرد - حافظ شمالی، کوچه خوبان، ساختمان پزشکان حافظ
تلفن مرکز
0664XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط