فیزیوتراپی درمانگاه مصلی

 
فیزیوتراپی درمانگاه مصلی https://old.drdr.ir/doctor/47740/فیزیوتراپی-درمانگاه-مصلی/ https://old.drdr.ir/doctor/47740/فیزیوتراپی-درمانگاه-مصلی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
قم قم میدان جانبازان جنب پل هوایی
آیا از قبل توسط فیزیوتراپی درمانگاه مصلی ویزیت شده اید؟
اطلاعات فیزیوتراپی درمانگاه مصلی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

قم - میدان جانبازان جنب پل هوایی
تلفن مرکز
0253XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط