فیزیوتراپی درمانگاه فرهنگیان

 
فیزیوتراپی درمانگاه فرهنگیان https://old.drdr.ir/doctor/47738/فیزیوتراپی-درمانگاه-فرهنگیان/ https://old.drdr.ir/doctor/47738/فیزیوتراپی-درمانگاه-فرهنگیان/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان جنوبی خراسان جنوبی نبش طالقانی 11 و 13
آیا از قبل توسط فیزیوتراپی درمانگاه فرهنگیان ویزیت شده اید؟
اطلاعات فیزیوتراپی درمانگاه فرهنگیان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بیرجند - نبش طالقانی 11 و 13
تلفن مرکز
0563XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط