فیزیوتراپی درمانگاه شفا گستر کردکوی

 
فیزیوتراپی درمانگاه شفا گستر کردکوی https://old.drdr.ir/doctor/47735/فیزیوتراپی-درمانگاه-شفا-گستر-کردکوی/ https://old.drdr.ir/doctor/47735/فیزیوتراپی-درمانگاه-شفا-گستر-کردکوی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
گلستان گلستان خیابان شهید بهشتی، روبروی بانک ملی، جنب اداره ارشاد
آیا از قبل توسط فیزیوتراپی درمانگاه شفا گستر کردکوی ویزیت شده اید؟
اطلاعات فیزیوتراپی درمانگاه شفا گستر کردکوی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

کردکوی - خیابان شهید بهشتی، روبروی بانک ملی، جنب اداره ارشاد
تلفن مرکز
0173XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط