فیزیوتراپی درمانگاه حضرت ابوالفضل (ع)

 
فیزیوتراپی درمانگاه حضرت ابوالفضل (ع) https://old.drdr.ir/doctor/47731/فیزیوتراپی-درمانگاه-حضرت-ابوالفضل/ https://old.drdr.ir/doctor/47731/فیزیوتراپی-درمانگاه-حضرت-ابوالفضل/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
قم قم شهرک پردیسان، خیابان درمانگاه
آیا از قبل توسط فیزیوتراپی درمانگاه حضرت ابوالفضل (ع) ویزیت شده اید؟
اطلاعات فیزیوتراپی درمانگاه حضرت ابوالفضل (ع)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

قم - شهرک پردیسان، خیابان درمانگاه
تلفن مرکز
0253XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط