فیزیوتراپی درمانگاه بقیه الله (عج)

 
فیزیوتراپی درمانگاه بقیه الله (عج) https://old.drdr.ir/doctor/47729/فیزیوتراپی-درمانگاه-بقیه-الله/ https://old.drdr.ir/doctor/47729/فیزیوتراپی-درمانگاه-بقیه-الله/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
قم قم خیابان شهید فاطمی، کوچه شماره 7
آیا از قبل توسط فیزیوتراپی درمانگاه بقیه الله (عج) ویزیت شده اید؟
اطلاعات فیزیوتراپی درمانگاه بقیه الله (عج)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

قم - خیابان شهید فاطمی، کوچه شماره 7
تلفن مرکز
0253XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط