فیزیوتراپی حدادی

 
فیزیوتراپی حدادی https://old.drdr.ir/doctor/47723/فیزیوتراپی-حدادی/ https://old.drdr.ir/doctor/47723/فیزیوتراپی-حدادی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
گیلان گیلان پشت بانک کشاورزی، جنب شبکه بهداشت
آیا از قبل توسط فیزیوتراپی حدادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات فیزیوتراپی حدادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

املش - پشت بانک کشاورزی، جنب شبکه بهداشت
تلفن مرکز
0134XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط