فیزیوتراپی جاوید

 
فیزیوتراپی جاوید https://old.drdr.ir/doctor/47719/فیزیوتراپی-جاوید/ https://old.drdr.ir/doctor/47719/فیزیوتراپی-جاوید/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کرمانشاه کرمانشاه فرهنگیان، فاز 1، نبش 4راه شهید فهمیده
آیا از قبل توسط فیزیوتراپی جاوید ویزیت شده اید؟
اطلاعات فیزیوتراپی جاوید
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

کرمانشاه - فرهنگیان، فاز 1، نبش 4راه شهید فهمیده
تلفن مرکز
0833XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط