فیزیوتراپی پویا

 
فیزیوتراپی پویا https://old.drdr.ir/doctor/47707/فیزیوتراپی-پویا/ https://old.drdr.ir/doctor/47707/فیزیوتراپی-پویا/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
هرمزگان هرمزگان خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، 3 راه پلنگ صورتی، ساختمان پزشکان شریف
آیا از قبل توسط فیزیوتراپی پویا ویزیت شده اید؟
اطلاعات فیزیوتراپی پویا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بندرعباس - خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، 3 راه پلنگ صورتی، ساختمان پزشکان شریف
تلفن مرکز
0763XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط