فیزیوتراپی پردیسان

 
فیزیوتراپی پردیسان https://old.drdr.ir/doctor/47704/فیزیوتراپی-پردیسان/ https://old.drdr.ir/doctor/47704/فیزیوتراپی-پردیسان/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
قم قم پردیسان، خیابان سبلان، سبلان12، پلاک 7
آیا از قبل توسط فیزیوتراپی پردیسان ویزیت شده اید؟
اطلاعات فیزیوتراپی پردیسان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

قم - پردیسان، خیابان سبلان، سبلان12، پلاک 7
تلفن مرکز
2532XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط